Odszkodowanie od ubezpieczyciela a śmierć samobójcza

Samobójcza śmierć wzbudza bardzo duże emocje. Przez lata nasz stosunek do osób, które popełniły samobójstwo zmienił się. Obecnie zdajemy sobie sprawę z tego, iż najczęściej samobójstwo jest desperacką ucieczką od różnych problemów albo wołaniem o pomoc. Wśród pytań dotyczących indywidualnego ubezpieczenia na życie znajduje się także pytanie o wypłatę odszkodowania bliskim osób, które popełniły samobójstwo. Czy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania w takiej sytuacji? Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista.

Ważny zapis w umowie

O tym, czy towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązane jest do wypłacenia odszkodowania osobie wskazanej w polisie jako uposażona decyduje albo treść zawartej z ubezpieczycielem umowy, albo kodeks cywilny. W przypadku, gdy w umowie nie znalazły się żadne zapisy na ten temat, to kwestie wypłaty odszkodowania reguluje artykuł 833 Kodeksu cywilnego. Zapisano w nim, że w przypadku targnięcia się na życie po upływie 2 lat od podpisania umowy, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić pieniądze. W przypadku, gdy samobójstwo miało miejsce wcześniej, towarzystwo ubezpieczeniowe zwolnione jest z obowiązku wypłacania jakichkolwiek pieniędzy. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy w zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym umowie nie został sprecyzowany sposób postępowania ubezpieczyciela. Takie sytuacje występują jednak rzadko.

Sprawdź szczegółowy zakres polisy

Odszkodowanie od ubezpieczyciela a śmierć samobójczaZawsze, gdy podpisujemy z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę na indywidualne ubezpieczenie na życie zawsze powinniśmy zainteresować się, jaki jest zakres ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe w zawieranych umowach bardzo dokładnie opisują sposób postępowania w przypadku, gdy właściciel polisy na życie podejmuje próbę samobójczą. Większość towarzystw ubezpieczeniowych w wyłączeniach umieszczają uszczerbek na zdrowiu albo śmierć na skutek samobójstwa. A to oznacza, że osoba uposażona czy właściciel polisy (gdy zostanie uratowany) nie otrzymają odszkodowania. Usunięcie takiego zapisu można próbować negocjować z towarzystwem ubezpieczeniowym, ale jeśli nawet negocjacje się powiodą, będzie się to wiązać ze zwyżką składki.

Sprawdź również: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/ubezpieczenie-na-zycie

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz